PI Sweden.

PI Sweden är en förening som startades 1993. Målet är att i Sverige sprida kunskap om fältbussen PROFIBUS, PROFINET och IO-Link, och därigenom underlätta övergången från äldre till modern teknik för svensk industri.

Besöksadress:
PI Sweden
Norra Stationsgatan 6B
281 48  HÄSSLEHOLM

Kontakt

Postadress:
PI Sweden
Box 252
281 23  HÄSSLEHOLM

 

Telefon:
0451-74 44 00
Email:
kansli@profibus.se

Föreningen är medlem av den internationella sammanslutningen av nationella PROFIBUS-organisationer, kallad PI (PROFIBUS/PROFINET INTERNATIONAL). Medlemmar i föreningen är institutioner och en lång rad företag med olika inriktningar, men med den gemensamma nämnaren att deras produkter eller tjänster på ett eller annat sätt använder PROFIBUS, PROFINET och IO-Link.

Föreningen har även som uppgift att hålla medlemmarna informerade om vad som händer med PROFIBUS, PROFINET och IO-Link i standarder och produkter på kort och på lång sikt. Som medlem har man även tillgång till ett internationellt nätverk. Föreningen och dess medlemmar arrangerar seminarier och ställer ut på mässor för att ytterligare sprida kunskap om PROFIBUS/PROFINET/IO-Link. Detta är mycket uppskattade aktiviteter eftersom det ger medlemmarna chansen att träffa sina kunder och leverantörer på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Vi ser det som en styrka och ett mål att vara en organisation som kan bilda nätverk mellan leverantörer och användare inför framtiden. Som medlem har man även tillgång till föreningens Kompetenscenter för PROFIBUS och PROFINET, industrins mest använda kommunikationsteknologi. På centrat finns ett stort antal produkter sammankopplade i ett nät, och kompetensen inom området finns samlat på ett ställe.

Vinjett20120109

Kunskap inom konstruktion, konfigurering och underhåll av industriell kommunikation finns genom ett nätverk av människor med lång erfarenhet. Kompetensen kommer medlemmar, slutanvändare och leverantörer, till godo genom besök, kurser och support via telefon, e-mail och inte minst genom våra nyhetsbrev och hemsidan www.profibus.se www.profinet.se. Föreningens kansli och Kompetenscenter är båda belägna i Hässleholm.